Produkcja

Druk

Maszyny offsetowe; 7 kolorów plus lakier w formacie 3B i 6.

Wałek farbowy w jednej z maszyn drukujących.

Sztancowanie

Maszyny wycinające z możliwością oczyszczania i rozdzielania opakowań w formacie 3B i 6.

Maszyna sztancująca.

Składanie i klejenie

Maszyny składająco - klejące do opakowań z tektury litej i kaszerowanej, z możliwością klejenia wzdłużnego, wielopunktowego, na zimno i na gorąco.

Składarko - klejarka w trakcie pracy.