MMP Neupack Polska Sp. z o.o. - Józefów

W czerwcu 2004 roku Mayr-Melnhof nabył spółkę Poligram z siedzibą w Józefowie pod Warszawą. Firma należąca do właścicieli prywatnych specjalizowała się w produkcji opakowań z tektury litej dla branży spożywczej i cukierniczej. Przystąpienie do europejskiej sieci sprzedaży, doświadczenie i know-how w dziedzinie druku oraz specjalne efekty końcowe umożliwiły Poligramowi zaoferowanie najnowszych technologii w dziedzinie opakowań spożywczych i przemysłowych.